Logo ADL
Imagen cabecera POCTEP FEDER
Facebook Twitter RSS feed
< May 2024 >
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logo Plan eConcellos

Plan eConcellos

Descrición:

O Plan eConcellos ten como misión apoiar, dinamizar e completar o desenvolvemento dos servizos públicos dixitais e a modernización da Administración pública local, ademais de garantir niveis homoxéneos de servizos dixitais para todos os cidadáns, de modo que se minimice a exclusión por causas territoriais.

Deste xeito perseguiranse os seguintes obxectivos estratéxicos:

  • Reducir o desequilibrio territorial, proporcionándolle a toda a cidadanía galega a capacidade de acceder aos servizos públicos dixitais de calidade.
  • Impulsar a modernización das entidades locais.
  • Facer a Administración máis transparente e próxima á cidadanía.
  • Mellorar os procesos internos de xestión aproveitando as novas tecnoloxías e avanzando na simplificación procedimental.
  • Maximizar a cooperación para fomentar e apoiar o desenvolvemento da Administración electrónica.
Promotor:

 AMTEGA

Alcance:

Infraestrutura tecnolóxica: modelo tecnolóxico para o desenvolvemento de servizos compartidos.

Infraestrutura de Administración electrónica (servizos comúns): acreditación e sinatura dixital.

Infraestrutura de Administración electrónica (servizos comúns): caixa de correos de notificacións electrónicas.

Interoperabilidade: modo de interoperabilidade galego.

Interoperabilidade: obras e urbanismo - intercambio de traballos profesionais COAG.

Interoperabilidade: obras e urbanismo - intercambio de plans urbanísticos.

Servizos dixitais comúns (cidadanía): catálogo normalizado de procedementos.

Servizos dixitais comúns (cidadanía): sistemas integrados de rexistro / oficinas de rexistro.

Servizos dixitais comúns (empresas): licitación electrónica.

Servizos dixitais comúns (empresa): factura electrónica.

Eidolocal: evolución do portal Eidolocal.

Eidolocal: subsede electrónica de municipios.

Eidolocal: servizo de tradución automática.

Modelo de colaboración:

Froito do novo escenario de cooperación, asinouse en xullo de 2010 o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para o desenvolvemento da Administración electrónica nas entidades locais de Galicia. O devandito acordo garantirá por parte da Administración autonómica a prestación dunha serie de servizos ás entidades locais adheridas ao convenio.

Modelo de colaboración:

  • Servizos de conectividade: ofrécese a infraestrutura e funcionalidades necesarias para que as entidades locais estean presentes en internet e poidan relacionarse telematicamente con outras.
  • Servizos de Administración electrónica: servizos para impulsar e facilitar o uso da Administración electrónica.
  • Servizos de Eidolocal: o portal Eidolocal actúa como aglutinador dunha serie de servizos que ofrecen información de interese para as EELL, tanto para o apoio no seu traballo diario como na relación coa Xunta de Galicia.

Actualmente xa están adheridos 305 municipios e as catro deputacións provinciais.

Máis información:

Presentación do proxecto

Valoración 
Estrela 1 Off
Estrela 1 On
Estrela 2 Off
Estrela 2 On
Estrela 3 Off
Estrela 3 On
Estrela 4 Off
Estrela 4 On
Estrela 5 Off
Estrela 5 On
(1 Voto)
Enviar por email Imprimir

Servizos

A axenda dixital como oportunidade estratéxica

Smart Cities

Blog

Proxecto Poctep

Información ADL

Proxectos samrt cities