Logo ADL
Imagen cabecera POCTEP FEDER
Facebook Twitter RSS feed
< May 2024 >
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Publicada Orde pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas

En virtude da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de Impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, acométese unha das reformas estruturais que permitirá axilizar os procedementos de pago ao provedor e dar certeza das facturas pendentes de pago existentes, co fin último de reducir a morosidade das Administracións Públicas e así contribuír a mellorar a competitividade das empresas

Para alcanzar estes fins, esta Orde inclúe, entre outras medidas dirixidas a mellorar a protección dos provedores, que cada unha das Administracións Públicas, estatal, autonómica e local, dispoña de puntos xerais de entrada de facturas electrónicas para que os provedores poidan presentalas e cheguen electronicamente á oficina contable competente para que desde a mesma póidase remitir ao órgano administrativo ao que corresponda a súa tramitación.

Fonte: Eidolocal
Valoración 
Estrela 1 Off
Estrela 1 On
Estrela 2 Off
Estrela 2 On
Estrela 3 Off
Estrela 3 On
Estrela 4 Off
Estrela 4 On
Estrela 5 Off
Estrela 5 On
(0 Votos)
Enviar por email Imprimir

Servizos

A axenda dixital como oportunidade estratéxica

Smart Cities

Blog

Proxecto Poctep

Información ADL

Proxectos samrt cities